Bayilik Sözleşmesi

1-Sözleşme Tarafları
Bu sözleşme bir taraftan
Adresine Mukim ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Bundan böyle Bayi olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Cumhuriyet Cad. Saraçoğlu İş Hanı Kat 1 No:4 İpekyolu/Van adresine mukim GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında aşağıda yazılı şartlara _ / _ /20__ tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
2-Tanımlar
1. Gateway Telekom internet üzerinde www.gatewaytelekom.net ya da www.gatewaytelekom.com adreslerinden ve ileride duyurabileceği diğer web adreslerinden erişebileceği internet sayfalarına verilen isimdir.
3- Sözleşme Konusu
1. Bu sözleşme GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN www.gatewaytelekom.net internet satış kanalının Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.
4-Sözleşmenin Onaylanması
1. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ Bayilik sözleşmesi. Bayii’nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.
5-GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.gatewaytelekom.net Sistemi
1. Bayi “kullanıcı adı” ve “kullanıcı şifre’’ kısmını kendi belirler. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
2. “Kullanıcı Adı ” her bayi için farklıdır, bir “Cari Kodu” birden fazla kullanılmaz.
6- Bayi’nin Yükümlülükleri
1. Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğu ve bu bilgileri gerekli olduğu (şifre unutma vb.) durumda, bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı Sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğin sona erebileceğini,
2. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ‘a erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi oluşturacağı servis kullanıcıların bilgilerini kendi sorumluluğu olduğunu, bu kullanıcı kodları ve servis kullanıcı bilgileri ile yapılabilecek tüm işlemlerin sorumluluğu,
3. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON’ a verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ’ ne ait olduğunu, bu yazılımların veya servislerin, yazılım ve servis Özel Anahtarlarının hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını,
4. İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ortamına eklendiği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON’ nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını,
5. Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON sorumlu olmayacağını,
6. Sunulan hizmetlerin GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından belirlenen şekil dışında ve yetersiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi değiştirilmiş olduğu belli alanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelerde uymadığı durumlarda GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN uğrayabileceği tüm zararları tanzim etmeyi,
7. Üye verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN sorunlu olmayacağını,
8. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
9. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzlar genel ahlak görgü, ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
10. Diğer kullanıcıların servisleri ve yazılımları etkileyecek şekilde davranmamayı,
11. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız, aşağılayıcı, kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
12. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN yazılı izni bulunmadan GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON adına reklam, anket, yarışma ya da zincir mektup (Elektronik Ortam Dahil ) faaliyetinde bulunmamayı,
13. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN yazılı izni olmadan www.gatewaytelekom.com servislerinin ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
14. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN dilediği zaman veya sürekli olarak sistemi izleyebileceğini,
15. Kurallara aykırı davranıldığı takdirde GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
16. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN diğer sistemlerinin ticari amaçla kullanılabileceğini,
17. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalanmayı ve zincir posta (chain mail, e-mail), yazılım virüs vb. gibi postaları dağıtmamayı,
18. Başkalarına ait olan kişisel bilgilerin kaydedilmemesi, kötüye kullanılmaması,
19. “Kullanıcı adı” ve kendisine tanımladığı diğer kullanıcılar ve servis kullanıcılarının yapacağı her türlü işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu
20. Sistem üzerinden satın alma işleminin GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN belirlediği kredi limitlerini dâhilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
21. Mal teslim sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini,
22. Ürün başka bir şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair Bayi ’ye antetli kağıda imzalı kaşeli, “teslim alma yetki belgesi ” ve imza sirkülerini ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı taktirde ürünün teslim edilemeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
7- GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONA Verilen Yetkiler
1. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON herhangi bir zamanda www.gatewaytelekom.net veya bağlı olduğu diğer sistem servislerinin çalışmasının geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN www.gatewaytelekom.net üyelerinin veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2. Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun www.gatewaytelekom.net kullanım sözleşmesini imzalayıp , kaşeleyip GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONA göndermesinden sonra “Kullanıcı adı” ve “Kullanıcı şifresi” GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından bayinin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna Elektronik posta ile gönderilir. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifreyi kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerinin kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir
3. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek
4. Yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması silinmesi, değiştirilmesi
2. İçerik Kullanımı
5. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONA sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONUN izni olmadan link vermek yasaktır.
6. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Gateway Telekomünikasyona aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
7. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON iletilen tüm eleştirilerin hakkı GATEWAY TELEKOMÜNİKASYONA aittir, istenildiği takdirde GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.
8- Sorumluluklar
1. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON geliştirmektir.
2. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.gatewaytelekom.net sitesini kullanmaya başlayabilir.
3. Kullanıcı, www.gatewaytelekom.net sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
4. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON yararlanması GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
5. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
6. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON sorumlu tutulamaz.
7. Kullanıcı GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.gatewaytelekom.net üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
9. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
10. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
11. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
12.GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
9. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON Hak ve Yükümlülükleri
1. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.gatewaytelekom.net sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
2. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON’DA yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.gatewaytelekom.net sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
3. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.gatewaytelekom.net sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
10. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren www.gatewaytelekom.net sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
11 . Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
12.Fesih
GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON veya Bayi Dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
13. Tebligat Adresleri
1. www.gatewaytelekom.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının 'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
3. Yine GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Şirket :……………………………………….. GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili :………………………………………..
İMZA VE KAŞE :

EKLER
EK1 GATEWAY TELEKOMÜNİKASYON BAYİ BAŞVURU FORMU
EK2 BAYİ İMZA SİRKÜSÜ – NOTER TASTİKLİ
EK3 BAYİ TİCARET SİCİL GAZETESİ – NOTER TASTİKLİ
EK4 VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
EK5 YETKİLİ KİMLİK FOTOKOPİSİ